Vanja Švraka

Godina rođenja: 1999.

Visina: 185cm

Aleksa Dopuđa

Godina rođenja: 2002.

Visina: 185cm

David Mihaljčić

Godina rođenja: 2001.

Visina: 204cm

Darko Bradaš

Godina rođenja: 2002.

Visina: 200cm

Vuk Atlagić

Godina rođenja: 2001.

Visina: 195cm

Nikola Draganović

Godina rođenja: 2001.

Visina: 173cm

Aranđel Prodanović

Godina rođenja: 2001.

Visina: 198cm

Luka Gutović

Godina rođenja: 2000.

Visina: 198cm

Aleksa Janković

Godina rođenja: 1996.

Visina: 201cm

Pavle Popović

Godina rođenja: 1997.

Visina: 195cm

Ratomir Delić

Godina rođenja: 1996.

Visina: 192cm

Dimitrije Živković
Trener